Attachment: %d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa

حل مشکل دردهای ستون فقرات

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی