Attachment: %d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c

حل مشکل سردرد و دردهای سرطانی

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی