آرشیو برچسب ها : تغییر شکل ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات در هر جایی از آن ممکن است اتفاق بیفتد. ۵ تا ۱۰% شکستگی‌های ستون فقرات در ناحیه گردن ( سرویکال) اتفاق می‌افتند. ۶۰ تا ۷۰% شکستگی‌ها در ناحیه توراکولومبار یعنی یعنی محل اتصال قفسه سینه و کمر بطور مثال( T10, T11, T12) و ۲۰ تا ۳۰% از آن در بالای ستون فقرات (upper […]