آرشیو برچسب ها : درد بعد از عمل جراحی دیسک کمر

علل کمردردهای بهبود نیافته بعد از جراحی و درمان آن چسبندگی های داخل کانال نخاع (۴۵% -۳۶%) : فرآیند طبیعی ترمیم بافت های جراحی شده داخل کانال نخاع،بعد از عمل جراحی باز ستون فقرات می تواند باعث ایجاد چسبندگی درون کانال شود و به نظر می رسد ایجاد این چسبندگی ها شایع ترین علت کمردردهای […]